INSE

De anställda på INSE har jobbat med Notes/Domino lösningar sen i början av 1990 talet. Företaget INSE har år 2011 funnits i 12 år och det är ett bevis på den kompetens och erfarenhet de anställda har. Då vi endast jobbar med IBM lösningar så är vår erfarenhet en kvalitetssäkring för de uppdrag vi utför åt våra kunder.

Kompetensen spänner över hela Domino plattformen och även det underliggande operativsystemen, med denna breda kunskap kan vi lösa de mest komplexa problemen och utveckla avancerade lösningar. Vi kan systemadministration, utveckling och användning av Notes och Domino.

Utöver konsultuppdragen som INSE utför inom programmering, systemutveckling och systemadministration så tillhandahåller INSE även hostingtjänster inom t ex Domino, EPI Server och LAMP.

Kontakta oss idag eller läs mer på hemsidan.

2010-04-19 - Uploader 2.0 released

Due to public demand, we have released a new version of our INSE Uploader.

2.0 have Notes R8->, Office 2007-10 support, together with Firefox 2-> and even a fallback functionality for other browsers. It should cover all your Lotus Notes Uploading needs. Download here

2009-08-10 - Hey! we are LinkedIn

2007-04-01 - FileUploader goes GNU LGPL

Previously licenced as "INSE-FileUploader" we have decided to go GNU LGPL with this.

[2011-12-01]